Düzce'de Yaşam

Anasayfa \ Düzce'de Yaşam 1821 08.Tem.2015

Yeşil doğası ve mavi denizi ile Ankara ve İstanbul'a 2 saatlik uzaklıkta bir Yaşam Kenti, Düzce ...

Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce'nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti'ne kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri yerleşim alanıdır. Bitinyalılar devrinde Prusias (Konuralp)'de yerleşim yeri mevcuttu. Bugünkü Düzce'nin kurulu olduğu alan bataklık haldeydi. Roma ve Bizans devrinde son kral IV. Nikomedes'in vasiyeti gereğince M.Ö. 74 yılında Roma İmparatorluğuna devredilmiştir. Bitinyalılar devrinde bataklık halinde bulunan Düzce Ovası, Romalılar zamanında ıslah edilerek ziraat için elverişli hale getirilmiştir. Romalılardan sonra bu bölge Bizanslıların eline geçti. Düzce'nin gelişmesi Bizanslılar devrinin son zamanlarına rastlar.


Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in Bizans Tekfurları ile 1323'te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katıldı. Düzce'nin Konsapa adını alması bu devrededir. O zamanki yerleşim merkezi Gümüşabadı'dır. Daha sonra ilçe merkezine Üskübü denildi. Yerleşim merkezi de Prusias (Üskübü) bugünkü Konuralp kasabası idi. Düzce bu dönemde, ticaret ve arazi bakımından ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı'yı gölgede bıraktı. Bu nedenle 1871 yılında yerleşim yeri Düzce'ye nakledildi. 1869 yılına değin Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası'na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 yılında ise Bolu Sancağı'na bağlı Kaza olmuştur.


1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşayan Düzce, 1'i yeni 7 ilçenin bağlanmasıyla 09.12.1999 gün ve 23091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 584 sayılı KHK uyarınca il olmuştur.


İl toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla kuşatılmış alanlardan oluşur. Kuzey kesimde Akçakoca Dağları, doğu kesimde Bolu Dağları, güneydoğu ve güney kesimde de Abant Dağları'nın batı uzantıları yer alır. Düzce'nin denizden yüksekliği 150 metredir.


Orta kesimdeki çukur alanda tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası yer alır.


İlin başlıca akarsuyu Melen Çayı'dır. Akçakoca Dağları'ndan doğan bu akarsuyun Melen Gölü de denilen Efteni Gölü'ne kadarki bölümü Küçük Melen Çayı, bu gölle denize döküldüğü Melenağzı arasındaki bölümüne de Büyük Melen Çayı adı verilir. Tarım alanlarının sulanması ve bu alanların taşkından korunması amacıyla Küçük Melen Çayı üzerinde yapılan Hasanlar Barajı'nın tamamlanma tarihi 1972'dir. Hasanlar Baraj Gölü ildeki tek yapay göldür.


Düzce ili, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,0 oC, yıllık toplam yağışların ortalaması 823,7 kg/m2 olup, ortalama nispi nem %75'dir. Düzce, doğal bitki örtüsü açısından zengin sayılan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı makiler, kıyı ardındaki dağlar ise gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce Ovası'nı kuşatan dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklılardan, yüksek kesimlerinde ise karaçam, sarıçam ve köknarlardan oluşan ormanlar vardır.

Düzce Kültür ve Turizm Potansiyeli

Düzce, İklimi, zengin doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, zengin tarihi ve kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, coğrafi konumu nedeniyle ana pazarlara yakınlığı, bir üniversite kenti oluşu, genç ve dinamik nüfusu, alternatif turizme uygunluğu ve dört mevsim turizm imkanları ile bölgenin turist çeken merkezlerindendir.


Deniz Turizmi Akçakoca ilimizin denize açılan sahili olup; aynı zamanda Türkiye'nin de ilk turizm merkezlerindendir.35km.uzunluğundaki plajları, denizi, kumu, gün batımı, sivil ve dini mimarisi, tarihi Ceneviz kalesi, mağarası ile önemli turizm merkezlerdendir.


Antik Yerleşmeler Düzce İlindeki antik yerleşimlerin en önemli olanı 'Prusios Ad Hypium' bir Roma dönemi kentidir. Düzce'nin Üskubü (Konuralp) beldesindedir. Konuralp Müzesi, Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük Müzesindir. 12 Kasım 2003'de hizmete açılan müzede, bölgede hüküm süren medeniyetlerin özelliklerini gösteren, heykel, seramik, sikke koleksiyonları ile etnoğrafik eserlere ait 1788 Arkeolojik eser 456 adet Etnoğrafik eser ve 3837 adet sikke olmak üzere toplam 6081 adet tarihi eser bulunmaktadır.


Şelale Turizmi Düzce ili su kaynakları yönünden oldukça zengindir. Su kaynakları kendi bölgemizden doğar, kendi bölgemizden Karadeniz'e dökülür. Güzeldere Şelalesi en yüksekten akanıdır. (130m), Samandere Şelalesi (Tabiat Anıtı), Aydınpınar Şelalesi, Bakacak Şelalesi, Aktaş Şelalesi, Derinoba Şelaleleri, Sarıkaya Şelalesi, Kurugöl Şelalesi ve Kanyonu, Saklıkent Şelalesi, Konaş Şelalesi, Yoğunpelit Şelalesi, Gölormanı şelaleleri bulunmaktadır.


Yayla Turizmi Birbirinden güzel yaylalarda, yayla turizmi, gençlik turizmi, doğa turizmi, eko turizm, kamp turizmi, safari turizmi yapılabilir. Bu Yaylalardan Kardüz Yaylası kış turizmine adaydır. Topuk Yaylası ve Göleti, Sakarca Yaylası. Doruk(Sinekli) Yaylası, Kocayayla, Şehirliyayla, Odayeri Yaylası, Torkul Göleti Yaylası, Pürenli, Balıklı Yaylaları başlıca yaylalardır.


Golf Turizmi Gölyaka Kültür park'taki 790m2 lik saha 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ve Bakanlar Kurulunun 2007/ 12286 sayılı kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Golf turizmine adaydır.


Kano ve Rafting Turizmi Düzce İli Cumayeri-Dokudeğirmen Köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri Raftinge elverişli 13 km. lik parkuru olması sebebiyle Türkiye'nin 3. büyük rafting sporlarının yapıldığı yerdır.


Mağara Turizmi Düzce Mağara yönünden oldukça zengindir. Yığılca'da Sarıkaya-Gökceağaç Mağarası, Aksu Mağarası, Çamlı Mağarası, Yağcılar Mağarası, bunlardan en büyüğü Sarıkaya Mağarası, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası ve Yeni Mahalle Mağarası


Alternatif Göl Turizmi, Sportif Su Sporları, olta balıkçığı, kamp, karavan, piknik ve mesire turizmine yönelik göl ve göletler

Kurugöl, Topuk Yaylası Göleti, Efteni Gölü, Hasanlar Baraj Gölü, Karagöl, Torkul Yaylası Göleti, Dipsizgöl


Su Varlıklarımız Efteni Gölü ve Hasanlar Baraj Gölü önemli su kaynaklarımızdandır.
Efteni Gölü; Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır.
Hasanlar Baraj Gölü: Yığılca ilçemizde bulunan Hasanlar Baraj Gölü, yelken, kürek, göl bisikleti, piknik ve mesire alanı olaka değerlendirilmektedir.

Sağlık / Termal Turizmi Efteni ve Derdin Kaplıcaları.

Alternatif Sportif Turizm Çeşitleri Atıcılık, Olta Balıkçılığı, Kamp, Karavan, Kaya Tırmanışı, Trekking, Binicilik, Kanyon Yürüyüşü, Rafting, Kuş Gözlemciliği, Flora-Fauna, oryantiring safari grupları kısaca turizmin her çeşidi yapılmaktadır.