Kısmi Zamanlı Çalıştırma


Kısmi Zamanlı Çalıştırma

Öğrencilerimiz her yıl sağlanan kontenjanlarla kısmi zamanlı statüde çalışmaktadırlar. Çalışmalarının karşılığı kendilerine ücret olarak ödenmektedir. Öğrencilerimiz, Üniversitemiz ortak mekanlarında, Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılmaktadırlar. Her yıl kısmi zamanlı statüde çalışan yaklaşık 100’e yakın öğrencimiz bulunmakta olup bu sayı her yıl bütçe olanakları çerçevesinde artırılmaktadır.